ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ39/25-05-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ39/25-05-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1. ΛΑΜΠΑ Η1 12V-55W τμχ.50
2. ΛΑΜΠΑ Η7 12V-55W τμχ.50
3. ΛΑΜΠΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΛΕΥΚΗ 12V-21W P21/5W τμχ.30
4. ΛΑΜΠΑ ΨΕΙΡΑ ΛΕΥΚΗ 12V-5W W/5W τμχ.50
5. ΛΑΜΠΑ R5W-12V 5W τμχ.30
6. ΦΑΡΟΥΣ ΜΠΛΕ LED DSL470 08 12V-30V τμχ.12
7. ΛΑΜΠΑ Ν264-12v 10w τμχ.20
8. ΛΑΜΠΑ H4-12v 10w τμχ.10
9. ΛΑΜΠΑ 12V21W-N000000008099 τμχ.10
10. ΡΕΛΕ 02031-12V 30A τμχ.20
11. ΛΑΜΠΑ ΦΛΑΣ-Α 0008201277 (12V-16W) τμχ.10
Αριθμός Εντολής 39/25-05-2023
ΑΔΑ 6ΑΖ1ΟΡ1Π-3ΒΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-06-2023 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear