ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ38/09-05-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ38/09-05-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1. INRICO T-320 ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ IP τμχ.3
2. INRICO BATTERY (T-320) τμχ.3
3. INRICO ANTENNA (T-320) τμχ.10
4. INRICO BELT CLIP (T-320) τμχ.20
Αριθμός Εντολής 38/09-05-2023
ΑΔΑ ΨΨΟ0ΟΡ1Π-0ΟΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-05-2023 - Ωρα 11:OO Π.Μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear