ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ36/03-05-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4 & Α3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ36/03-05-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4 & Α3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1. ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4 (ΦΥΛΛΑ 500) 80gr/m² τμχ.200
2. ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4 (ΦΥΛΛΑ 250) 160gr/m² Χρώματος Λευκό τμχ.10
3. ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α3 (ΦΥΛΛΑ 500) 80gr/m² τμχ.3
Αριθμός Εντολής 36/03-05-2023
ΑΔΑ ΨΠΔΓΟΡ1Π-5ΕΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-05-2023 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear