ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ24/14-03-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ AED Plus Zoll ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ24/14-03-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ AED Plus Zoll ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Ζεύγος ηλεκτροδίων απινίδωσης τύπου AED Plus Zoll τμχ.200
Αριθμός Εντολής 24/14-03-2022
ΑΔΑ 9ΡΧΙΟΡ1Π-ΖΘ5
ΑΔΑΜ 22PROC010285873 2022-03-29
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-04-2022 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear