ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ22/04-03-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ22/04-03-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1. Υγρό πατώματος 4L τμχ.20
2. Κρεμοσάπουνο χεριών 4L τμχ.30
3. Κρέμα καθαρισμού χεριών 1L τμχ. 20
4. Υγρό πιάτων 4L τμχ.10
5. Υγρό καθαρισμού συνεργείου 4L τμχ.20
6. Σφουγγάρι πιάτων τμχ.50
7. Ρολό πανί τύπου Wettex 14m τμχ.3
8. Χλωρίνη 4L τμχ.20
9. Σακούλα γραφείου 46x56 των 100 τμχ.- τμχ.60
10. Σάκος Απορριμμάτων Ανθεκτικός Μαύρος 80x110cm 160 λίτρων τμχ.300
11. Σάκος Απορριμμάτων Ανθεκτικός Μαύρος 110x130cm τμχ.60
12. Καθαριστικό τουαλέτας τμχ. 40
13. Σφουγγαρίστρα τμχ.5
14. Κοντάρι σφουγγαρίστρας τμχ.5
15. Σπογγοπετσέτα ρολό τμχ.5
16. Σκούπα τμχ.10
17. Κοντάρι επαγγελματικό σφουγγαρίστρας τμχ.3
18. Κουβά με στίφτη 15lt τμχ.3
19. Φαράσι με κοντάρι τμχ.3
20. Σφουγγαρίστρα επαγγελματική μεγάλη με κρόσια τμχ.5
21. Κοντάρι σκούπας τμχ.5
Αριθμός Εντολής 22/04-03-2022
ΑΔΑ ΡΒΒ7ΟΡ1Π-2ΦΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-06-2022 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear