ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ22/01-03-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΟΣΗΣ ΤΥΠΟΥ AED Plus Zoll ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ22/01-03-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΟΣΗΣ ΤΥΠΟΥ AED Plus Zoll ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1.Ζεύγος ηλεκτροδίων απινίδωσης τύπου AED Plus Zoll ενηλίκων τμχ.100
2.Ζεύγος ηλεκτροδίων απινίδωσης τύπου AED Plus Zoll παίδων τμχ.15
Αριθμός Εντολής 22/01-03-2023
ΑΔΑ 6ΓΧΝΟΡ1Π-Σ0Ε
ΑΔΑΜ 23PROC012216842
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-03-2023 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear