ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ17/28-02-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ17/28-02-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1. ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ) 12V 74 AH 750A EN/SAE τμχ.4
2. ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ) 12V 100AH 840A EN/SAE τμχ.20
Αριθμός Εντολής 17/28-02-2023
ΑΔΑ 99Ξ9ΟΡ1Π-ΙΞΨ
ΑΔΑΜ 23PROC01224640
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-03-2023 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear