ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Φ. 57/ 09-09-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Κ.Υ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Φ. 57/ 09-09-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Κ.Υ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Φ. 57/ 09-09-2022
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Κ.Υ ΕΚΑΒ

ΔΙΕΥΚΡΊΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

1) ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΊΖΕΤΑΙ Ο κος ΠΛΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2132143112

2) ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙΣΑΣ ΠΟΣΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ.
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-09-2022
Αριθμός Διακήρυξης 57/22/2022
ΑΔΑ ΨΚ8ΒΟΡ1Π-ΥΕΝ
ΑΔΑΜ 22PROC011225971 2022-09-12
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-09-2022 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear