ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Φ.30/09-06-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ο2 ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Φ.30/09-06-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ο2 ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Φ.30/09-06-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ο2 ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης Α.Φ.30/09-06-2022/2022
ΑΔΑ Ω33ΝΟΡ1Π-9ΝΠ
ΑΔΑΜ 22PROC010728940
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-06-2022 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear