ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Φ.29 ΕΠ/ 07-09-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Φ.29 ΕΠ/ 07-09-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Φ.29 ΕΠ/ 07-09-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΉ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ
ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΟΡΘΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΊΝΑΙ Η 14-09-2022 ΚΑΙ ΟΧΙ Η 14/7/2022
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-09-2022
Αριθμός Διακήρυξης Α.Φ.29 ΕΠ/ 07-09-2022/2022
ΑΔΑ 6ΛΜΞΟΡ1Π-ΕΙΧ
ΑΔΑΜ 22PROC011207111
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-09-2022 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear