ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Φ.143/21ΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Φ.143/21ΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Φ.143/21ΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ E MAIL ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
Σχετικά με την Α.Φ.143/21ΕΠ / 02-02-2022 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος που αφορά την υποβολή ηλεκτρονικής προσφοράς σας μέσω e-mail για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους αναβάτες των μηχανών της ΚΥ του ΕΚΑΒ, σας ενημερώνουμε ότι το ορθό e-mail της επιτροπής είναι: epitropi.loipoyliko2022@ekab.gr. και όχι το: loipoyliko@ekab.gr που εκ παραδρομής εγγράφει .
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-02-2022
Αριθμός Διακήρυξης Α.Φ.143/21ΕΠ/2021
ΑΔΑ ΩΣ84ΟΡ1Π-25Λ
ΑΔΑΜ 22PROC009995779 2022-02-02
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-02-2022 - Ωρα 12.30
Αρχείο PDF pdf
Bear