ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Ε.13/21-02-22 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ USB TOKENS ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Ε.13/21-02-22 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ USB TOKENS ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ (ΑΔΔΥ) ΤΥΠΟΥ USB TOKENS
ΜΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΑΠΕΔ
ΤΜΧ.15
ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Αριθμός Εντολής 13/21-02-2022
ΑΔΑ ΩΣΝΩΟΡ1Π-ΩΔΧ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-03-2022 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear