ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Ε. 09/16-02-2022 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΛΜΙΚΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Ε. 09/16-02-2022 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΛΜΙΚΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΑΛΜΙΚΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΤΜΧ. 5
Αριθμός Εντολής 09/16-02-2022
ΑΔΑ ΩΤΨΘΟΡ1Π-ΙΙΜ
ΑΔΑΜ 22PROC010107073 2022-02-23
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-03-2022 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear