ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Ε. 06/08-02-2022 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Ε. 06/08-02-2022 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ
Αριθμός Εντολής 06/08-02-2022
ΑΔΑ 60Χ5ΟΡ1Π-ΗΙΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-03-2022 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear