ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 98/2-3-17 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 98/2-3-17 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΑΝΕΒΑΤΩΡΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΟΔΗΓΟΥ CITROEN JUMPER
ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ: 9221Q5
(Τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2129/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-03-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear