ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 95/28-02-2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 95/28-02-2017

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΤΑΚΑΚΙΑ ΟΠΙΣΘΙΑ FIAT DUCATO DIESEL ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ:77364016 (τεμ:2)

2.ΤΑΚΑΚΙΑ ΟΠΙΣΘΙΑ VW-T5 DIESEL ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ:7Η0698451Α(τεμ:2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2060/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-03-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear