ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 94/28-02-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 94/28-02-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ
ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ:9629139880 (Τεμ:3)
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2059/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-03-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear