Πρόσκληση ενδιαφέροντος 94/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος 94/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ORIGINAL EQUIPMENT – O.E. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
1. ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ MERCEDES 313 CDI ΚΩΔΙΚΟΣ: Α9063503910 ΤΕΜ. 4
2. ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΔΕΞΙΟ MERCEDES 313 CDI ΚΩΔΙΚΟΣ: Α9063504010
ΤΕΜ. 2
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-11-2022
Αριθμός Διακήρυξης 94/2022
ΑΔΑ 6Δ7ΤΟΡ1Π-Ε23
ΑΔΑΜ 22PROC011591282 2022-11-14
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-11-2022 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear