Πρόσκληση ενδιαφέροντος 93/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος 93/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ORIGINAL EQUIPMENT – O.E. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
ΣΑΣΜΑΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ VW T5 DIESEL (ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0A5300015X
ΤΕΜ. 1
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-11-2022
Αριθμός Διακήρυξης 93/2022
ΑΔΑ 9ΠΥ0ΟΡ1Π-2ΟΟ
ΑΔΑΜ 22PROC011591087 2022-11-14
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-11-2022 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear