ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 90/23-2-2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 90/23-2-2017

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή . Εργασία κατασκεύης ελατηρίων σύμπτυξης ποδιών φορείου της SPENCER, τύπου: Carrera T. Tec (reference number: CA61054C) (τεμ:20)

Ημερομηνία Διακήρυξης 23-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1940/2017
ΑΔΑ Ω37ΕΟΡ1Π-Ω97
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-03-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear