ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ
Αριθμός Εντολής 8Λ/05-02-2020
ΑΔΑ 67Υ1ΟΡ1Π-5ΞΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear