ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 87/23-02-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 87/23-02-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ (τεμ:12)

ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ:9808867880
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1941/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-03-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear