ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 84/21-2-17 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 84/21-2-17 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΚΥΑΘΕΙΟ 5/8 (τεμ:20)

2.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΑΘΕΙΟΥ 8/8 (τεμ:5)
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1877/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-02-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear