ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 83/21-2-17 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 83/21-2-17 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΨΑΛΙΔΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΟΜΠΛΕ FIAT CINQUECENTO (Τεμ:1)

ΕΡΓΟΣΤ.ΚΩΔ:ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΖFA17000000419266
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1876/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-02-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear