ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 80/21-2-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 80/21-2-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ VW T5 DIESEL
ΕΡΓΟΣ.ΚΩΔ:070141015ΤΧ 2

2. ΠΛΑΤΩ VW T5 DIESEL
ΕΡΓΟΣ.ΚΩΔ: 070105266Ρ 2

3. ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ VW T5 DIESEL 2
ΕΡΓΟΣ.ΚΩΔ: 0Α5141671F
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1872/2017
ΑΔΑ 17PROC005835860 2017-02-23
ΑΔΑΜ 17REQ005835787 2017-02-23
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-03-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear