ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 79 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ MERCEDES ΚΗΥ 8388 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 79 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ MERCEDES ΚΗΥ 8388

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 79 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ MERCEDES ΚΗΥ 8388
Αριθμός Εντολής 79/17-06-2020
ΑΔΑ ΩΚΞ9ΟΡ1Π-Π3Ψ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear