ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 77/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 77/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ(UPS) ΙΣΧΥΟΣ 10KVA/10KW, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 230VAC ΚΑΙ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 230VAC, ΤΥΠΟΥ OnLine ΚΑΙ ΔΙΠΛΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΕΜ. 2
2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ UPS, ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ – ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ΤΕΜ. 1
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ UPS ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αριθμός Εντολής 77/15-12-2021
ΑΔΑ 69ΦΩΟΡ1Π-ΙΞΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-12-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear