ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 74 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 74

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-05-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 129/2020
ΑΔΑ ΩΩ8ΠΟΡ1Π-ΒΛ7
ΑΔΑΜ 20PROC006784620 2020-05-29
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-06-2020 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear