ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 74/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 74/2021

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια Αλκοολούχου διαλύματος χεριών
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-12-2021
Αριθμός Διακήρυξης 74/2021
ΑΔΑ 6Ζ5ΦΟΡ1Π-ΜΡΦ
ΑΔΑΜ 21PROC009725864 2021-12-13
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-12-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear