ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 73/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 73/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Συντήρηση πυροσβεστήρων
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-12-2021
Αριθμός Διακήρυξης 73/2021
ΑΔΑ 6ΙΔΕΟΡ1Π-821
ΑΔΑΜ 21PROC009685335 2021-12-07
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-12-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear