ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 72/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 72/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια ελαστικών ασθενοφόρων οχημάτων
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-12-2021
Αριθμός Διακήρυξης 72/2021
ΑΔΑ ΨΗΝΠΟΡ1Π-Β7Ρ
ΑΔΑΜ 21PROC009684894 21-12-07
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-12-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear