ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 69/28-09-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 69/28-09-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ
MERCEDES SPRINTER 313 CDI DIESEL ΜΕ (ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥΣ & ΓΝΗΣΙΟΥΣ)
ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΜΠΕΚ) ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (REIL)
ΑΡΙΘΜ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ : WDB9066331P214752 & ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ 651.955
ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Αριθμός Εντολής 69/28-09-2022
ΑΔΑ 9Ν9ΧΟΡ1Π-ΥΒ2
ΑΔΑΜ 22PROC011323557 2022-09-28
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-10-2022 - Ωρα 11:00π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear