ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 67/18-09-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 67/18-09-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1. ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΤΜΧ.240
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ Α4 ΑΣΠΡΟ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟ ΑΠΟ 1-50 ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΟΠΕΣ
2. ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΜΧ.10
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ Α4 ΑΣΠΡΟ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟ ΑΠΟ 1-50 ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΟΠΕΣ
Συνολική μειοδοσία
Επισυνάπτονται δείγματα δελτίων
Αριθμός Εντολής 67/18-09-2023
ΑΔΑ 6Ξ2ΤΟΡ1Π-201
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-10-2023 - Ωρα 11:00π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear