ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 66 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 66 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 66 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 66/28-05-2020
ΑΔΑ ΩΙΨΩΟΡ1Π-Θ0Γ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear