ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 64/07-09-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 64/07-09-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 64/07-09-2023
ΑΔΑ ΨΙΚΔΟΡ1Π-ΤΩΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-09-2023 - Ωρα 10:00π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear