ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 65/07-09-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 65/07-09-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1. ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 6ΚΙΛΩΝ τμχ.50
2. ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 3ΚΙΛΩΝ τμχ.10
3. ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 2ΚΙΛΩΝ τμχ.30
4. ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΡΟΦΗΣ τμχ.2
5. ΔΟΚΙΜΗ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ τμχ.10
Αριθμός Εντολής 65/07-09-2023
ΑΔΑ 6Χ0ΜΟΡ1Π-Υ9Σ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-09-2023 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear