ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 63/30-08-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 63/30-08-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1. Πολυμηχάνημα Laser με toner (ethernet) τμχ.4
2. Πολυμηχάνημα Laser έγχρωμος (ethernet) τμχ.2
3. Καλώδιο εκτυπωτή USB 3m τμχ.6
4. Ασύρματο οπτικό ποντίκι τμχ.10
5. Web camera τμχ.4
Αριθμός Εντολής 63/30-08-2022
ΑΔΑ ΩΖΡ3ΟΡ1Π-6ΨΧ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-09-2022 - Ωρα 10:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear