ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 63/07-09-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 63/07-09-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Τοποθέτηση δικτύου δολωματικών σταθμών ασφαλείας με τρωκτικοκτόνο
σκεύασμα κτιρίου Κοζάνης
Αριθμός Εντολής 63/07-09-2023
ΑΔΑ 62ΓΦΟΡ1Π-ΕΞ1
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-09-2023 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear