ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 62/07-09-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 62/07-09-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1. HOT ROLLER τμχ.1
2. PRESS ROLLER τμχ.1
3. ΡΟΛΕΜΑΝ HOT τμχ.2
4. ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ PRESS τμχ.2
5. THERMISTOR τμχ.2
6. ΝΥΧΑΚΙΑ τμχ.5
7. ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ
Αριθμός Εντολής 62/07-09-2023
ΑΔΑ 6ΑΠΡΟΡ1Π-8ΜΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-09-2023 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear