ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 61/27-07-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 61/27-07-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ
Αριθμός Εντολής 61/27-07-2022
ΑΔΑ ΨΖΑΣΟΡ1Π-2ΥΜ
ΑΔΑΜ 22PROC011021081 2022-07-28
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-08-2022 - Ωρα 10:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear