ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 61/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 61/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια ελαιολιπαντικών
(AE 529/2021)
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-08-2021
Αριθμός Διακήρυξης 61/2021
ΑΔΑ 9ΤΘ7ΟΡ1Π-ΚΘΕ
ΑΔΑΜ 21PROC009068887 2021-08-12
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-08-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear