ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 60/14-02-2017 ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 60/14-02-2017 ΧΕΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ανεμοθώρακα (παρμπρίζ) CITROEN JUMPER για το υπ αριθμ. ΚΗΙ-2705 (τεμ:1)
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1316/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-02-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear