ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 59/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 59/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια ελαστικών ασθενοφόρων οχημάτων
(AE 530/2021)
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-08-2021
Αριθμός Διακήρυξης 59/2021
ΑΔΑ ΨΥΡΩΟΡ1Π-4ΕΑ
ΑΔΑΜ 21PROC009069081 2021-08-12
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-08-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear