ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 587 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 587

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΓΟΡΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-10-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 167/2020
ΑΔΑ 9ΡΩ8ΟΡ1Π-ΤΦΧ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-11-2020 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear