ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 58/26-07-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 58/26-07-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΥΦΑΣΜΑ PVC ΕΔΡΑΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ SPENCER ΤΥΠΟΣ 427 τμχ.10
Αριθμός Εντολής 58/26-07-2022
ΑΔΑ ΩΜ05ΟΡ1Π-ΗΞΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-08-2022 - Ωρα 10:00π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear