ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 569 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 569

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΗΜΑ ΕΚΑΒ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 50cm, τεμ. 20
2. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΗΜΑ ΕΚΑΒ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 30cm, τεμ. 20
3. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΗΜΑ ΕΚΑΒ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 20cm, τεμ. 20
4. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΗΜΑ ΕΚΑΒ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10cm, τεμ. 20
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-10-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 164/2020
ΑΔΑ ΨΨ4ΦΟΡ1Π-ΟΡΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-11-2020 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear