ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 568 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 568

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΑΡΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΕΥΚΕΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-10-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 162/2020
ΑΔΑ 6Ν9ΛΟΡ1Π-94Υ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-11-2020 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear