ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 567 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 567

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Χαρτί υγείας επαγγελματικό 500GR, τεμ. 500
2. Χαρτί κουζίνας επαγγελματικό 800 GR, τεμ. 20
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-10-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 163/2020
ΑΔΑ Ω0ΩΞΟΡ1Π-8ΔΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-11-2020 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear