ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 54/29-06-2022 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 54/29-06-2022 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1. ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 3 τμχ.50
2. ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 4 τμχ.50
Αριθμός Εντολής 54/29-06-2022
ΑΔΑ 9ΟΒΘΟΡ1Π-ΙΦΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-07-2022 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear