ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΑ 51/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΑ 51/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Βιομηχανικό αέριο ATAL: 20L @ 200 BAR, 20 λίτρα
2. ΑΣΕΤΥΛΙΝΗ: 50L @ 30 BAR, 10 κυβικά μέτρα
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΗΑ 51/2022
ΑΔΑ 6Ω6ΝΟΡ1Π-ΜΒ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-05-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear